KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Combo 7 khóa học dự toán - dự thầu - thanh quyết toán giá 199K

 


Hiện nay với khủng hoảng kinh tế xảy ra, thị trường việc làm xây dựng đang rất cạnh tranh, các Công ty xây dựng luôn muốn cắt giảm chi tiêu, vì vậy cần có một đội ngũ nhân viên đa năng và tinh nhuệ, có thể tham gia giải quyết được nhiều việc. Chính vì vậy việc học để biết bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng và biết lập hồ sơ dự thầu là một lợi thế với các ứng viên khi đi ứng tuyển công việc xây dựng. Mặt khác khi dần phát triển trong công việc lên các mức độ khác nhau, việc nắm được giá thành công trình, tiên lượng lại càng trở nên quan trọng, trong nhiều trường hợp nó quyết định cả đến biện pháp thi công công trình, tư vấn thiết kế, tư vấn thi công và từ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của các doanh nghiệp xây dựng.

Vì vậy trang thuvienxaydung.edu.vn xin giới thiệu combo 7 khóa học dự toán - dự thầu - lập hồ sơ thanh quyết toán để các bạn tự tạo cho mình các ưu thế mới trong công việc!


NỘI DUNG CÁC KHÓA HỌC

I KHÓA HỌC QS DỰ TOÁN DTC (Dung lượng 8.73 Gb)

Giới Thiệu (Giới thiệu khóa học, chia sẻ kinh nghiệm lập dự toán)
Phần 1
1 Phần 1. Bài 1. Những điều cần chuẩn bị trước khóa học 1:39
2 Phần 1. Bài 2. Hướng dẫn cài và kích hoạt phần mềm dự toán F1 7:12
3 Phần 1. Bài 3 - Các kỹ năng xử lý Autocad trong công tác đo bóc khối lượng 37:43
4 Phần 1. Bài 4 - Hướng dẫn xử lý lỗi font Autocad 2:13
5 Phần 1. Bài 5 - Hướng dẫn cách đọc giáo trình 3:44
6 Phần 1. Bài 6 - Quy trình đầu tư theo NĐ 59 2015 1:05:10
7 Phần 1. Bài 7. Tìm hiểu hệ thống định mức và đơn giá xây dựng 37:41
Phần 2
8 Phần 2. Bài 1. Hướng dẫn dùng phần mềm dự toán tra mã hiệu định mức 22:18
9 Phần 2. Bài 2. Các kỹ năng xử lý tiên lượng quan trọng 20:24
10 Phần 2. Bài 3 - Thực hành đọc dữ liệu excel và xử lý tiên lượng 47:10
11 Phần 2. Bài 4. Hướng dẫn cách ráp giá vật liệu cho dự toán 1:06:09
12 Phần 2. Bài 5. Hướng dẫn tổng hợp chi phí nhân công và máy thi công. 13:26
13 Phần 2. Bài 6. Hướng dẫn nhập trực tiếp lương nhân công và giá ca máy 16:36
14 Phần 2. Bài 7. Hướng dẫn cách tính lương nhân công theo TT05_2016 BXD 8:48
15 Phần 2. Bài 8. Hướng dẫn cách tính giá ca máy theo TT06_2016 và QD1134_2015 BXD 12:15
16 Phần 2. Bài 9. Tổng hợp CP xây dựng hạng mục và xuất hồ sơ, in ấn 40:17
Phần 3
17 Phần 3. Bài 1. Tìm hiểu các loại đơn giá dự thầu , lập giá dự thầu tổng hợp 37:18
18 Phần 3. Bài 2. Tạo đơn giá dự thầu đầy đủ và đơn giá dự thầu không đầy đủ 11:13
19 Phần 3. Bài 3 - Hướng dẫn lập đơn giá dự thầu 23:37
20 Phần 3. Bài 4. Hướng dẫn lập đơn giá dự thầu công trình tư nhân, xuất hồ sơ. 14:16
Phần 4
21 Phần 4. Bài 1. Hướng dẫn đọc bản vẽ và kiểm soát bản vẽ 58:20
22 Phần 4. Bài 2. Hướng dẫn bóc tách khối lượng móng đơn 1:15:15
23 Phần 4. Bài 3. Hướng dẫn bóc tách khối lượng móng băng 50:32
24 Phần 4. Bài 4. Hướng dẫn bóc khối lượng cọc và móng 1:14:22
25 Phần 4. Bài 5. Hướng dẫn bóc tách khối lượng đắp đất, vận chuyển đất đi đổ 22:51
26 Phần 4. Bài 6. Hướng dẫn bóc tách khối lượng thép trong công trình 29:22
27 Phần 4. Bài 7. Hướng dẫn bóc tách khối lượng cột 26:24
28 Phần 4. Bài 8. Hướng dẫn bóc tách khối lượng dầm 56:50
29 Phần 4. Bài 9. Hướng dẫn bóc tách khối lượng dầm_2 56:50
30 Phần 4. Bài 10. Hướng dẫn bóc tách khối lượng dầm mái 24:08
31 Phần 4. Bài 11. Hướng dẫn bóc tách khối lượng sàn 26:57
32 Phần 4. Bài 12 Hướng dẫn bóc tách khối lượng sàn mái 18:41
33 Phần 4. Bài 13. Hướng dẫn bóc tách khối lượng Cầu thang 22:53
34 Phần 4. Bài 14. Hướng dẫn bóc tách khối lượng lanh tô 17:45
35 Phần 4. Bài 15. Phân loại gạch xây trong công trình 24:02
36 Phần 4. Bài 16. Kỹ năng ghép bản vẽ tường phục vụ bóc khối lượng - 14:59
37 Phần 4. Bài 17.1. Hướng dẫn bóc tách khối lượng tường - Tầng 1 1:10:54
38 Phần 4. Bài 17.2. Hướng dẫn bóc tách khối lượng tường - Tầng 2 59:01
39 Phần 4. Bài 17.3. Hướng dẫn bóc tách khối lượng tường - Tầng 3 1:08:31
40 Phần 4. Bài 18. Hướng dẫn bóc tách KL tường ốp cột, hộp gen, tường thu hồi. 38:02
41 Phần 4. Bài 19. Hướng dẫn bóc tách khối lượng xây trụ gạch 21:57
42 Phần 4. Bài 20. Hướng dẫn bóc tách khối lượng xây bậc cầu thang 35:12
43 Phần 4. Bài 21. Hướng dẫn bóc tách khối lượng bậc tam cấp 30:52
44 Phần 4. Bài 22. Hướng dẫn bóc tách khối lượng trát tường, cột, dầm, trần, ... 12:26
45 Phần 4. Bài 23. Hướng dẫn bóc tách khối lượng bả matit, sơn tường, cột, 15:25
46 Phần 4. Bài 24. Hướng dẫn bóc tách khối lượng láng nền, tôn nền, chống thấm 1:02:31
47 Phần 4. Bài 25. Hướng dẫn bóc tách khối lượng lát sàn, ốp tường, len tường 35:47
48 Phần 4. Bài 26. Hướng dẫn bóc tách khối lượng đóng trần 24:44
49 Phần 4. Bài 27. Hướng dẫn bóc tách khối lượng cửa, lan can tay vịn cầu thang 31:33
50 Phần 4. Bài 28. Hướng dẫn bóc tách khối lượng lợp mái ngói 23:02
51 Phần 4. Bài 29. Hướng dẫn bóc tách khối lượng phào, chỉ, công tác khác 35:55
52 Phần 4. Bài 30. Hướng dẫn bóc tách khối lượng dàn giáo thi công 15:28
53 Phần 4. Bài 31 Hướng dẫn bóc tách khối lượng hệ thống điện 1:08:11
54 Phần 4. Bài 32. Hướng dẫn bóc khối lượng hệ thống nước 38:48
55 Phần 4. Bài 33. Hướng dẫn bóc tách khối lượng chi phí bốc xếp lên cao 14:56
56 Phần 4. Bài 34. Hướng dẫn tính cước vận chuyển vật liệu 54:45
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

II KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN THỰC CHIẾN (DUNG LƯỢNG 1GB)
1 Giới thiệu về chương trình dự toán thực chiến 3:04
2 Kết quả đạt được sau khi tham gia chương trình 3:31
3 Hiểu sâu về dự toán 12:43
4 Phân tích giá dự toán mẫu 13:19
5 Các loại dự toán dự án 8:51
6 Tầm quan trọng và ứng dụng của dự toán 3:47
7 Quy trình tổng thể về lập dự toán 7:51
8 Các sai sót thường gặp khi lập dự toán 13:19
9 Kiểm tra thông tin của dự án 5:44
10 Lập danh mục công việc cần lập dự toán 3:22
11 Phân chia gói thầu và phân tích định mức 5:42
12 Thành lập đơn giá 6:39
13 Tính toán khối lượng dự án 4:27
14 Tổng hợp - kiểm tra và in ấn 3:12
15 Bài tập thực hành phân tích các công tác dự án 12:51
16 Bài tập thực hành- Tính toán đơn giá dự án 5:22
17 Bài tập thực hành- Tổng hợp dự toán 6:28
18 Người lập dự toán giỏi 6:24
19 Các yếu tố ảnh hướng đến giá thành 8:04
20 Tổng kết khoá học 1:34III KHÓA HỌC LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN - DUNG LƯỢNG 3.3 GB
1 Tổng quan chương trình 8:08
2 Các vấn đề thường gặp 20:11
3 Các giai đoạn, loại hồ sơ thanh toán - phần 1 2:47
4 Các giai đoạn, loại hồ sơ thanh toán - phần 2 4:09
5 Các giai đoạn, loại hồ sơ thanh toán - phần 3 4:52
6 Quy trình thanh toán tổng quát 10:45
7 Phân loại hợp đồng trong thanh toán 5:57
8 Phân loại nhà thầu trong thanh toán 4:34
9 Những câu hỏi quan trọng 11:12
10 Biểu mẫu hồ sơ thanh toán 15:57
11 Dòng chảy dữ liệu trong Quản lý thanh toán nhà thầu 5:13
12 Các thông số trong hồ sơ thanh toán 22:23
13 Phát sinh trong thanh toán 5:08
14 Quản lý phạm vi công việc 5:41
15 Thứ tự ưu tiên hợp đồng 4:06
16 Cập nhật thông tin hợp đồng vào biểu mẫu 14:07
17 Lập hồ sơ tạm ứng 7:36
18 Lập hồ sơ thanh toán - phần 1 28:03
19 Lập hồ sơ thanh toán - phần 2 25:07
20 Quản lý thanh toán khi không dùng bản vẽ 15:12
21 Quyết toán và bảo lưu 9:14
22 QLTP_Tổng quan về báo cáo 4:19
23 QLTP_Báo cáo quản lý hợp đồng 9:05
24 QLTP_Báo cáo tình trạng hồ sơ thanh toán 12:20
25 QLTP_Báo cáo về chất lượng và hiệu quả 16:09
26 Kết thúc khóa học- Sự khác biệt của phương pháp mang lại hiệu quả cao 7:31
Bài tập thực hành - biểu mẫu


IV KHÓA HỌC LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU - DUNG LƯỢNG 1.56G
1 Bài 1 29:15
2 Bài 2 29:21
3 Bài 3 54:10
4 Bài 4 35:52
5 Bài 5 36:00
6 Bài 6 31:03
7 Bài 7 43:56
8 Bài 8 36:04
9 Bài 9 23:10
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

V KHÓA HỌC DỰ TOÁN - BAT 2023 - DUNG LƯỢNG 1.88 GB
1 Bài 1 29:15
2 Bài 2 29:21
3 Bài 3 54:10
4 Bài 4 35:52
5 Bài 5 36:00
6 Bài 6 31:03
7 Bài 7 43:56
8 Bài 8 36:04
9 Bài 9 23:10
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

VI KHÓA HỌC DỰ TOÁN NHÀ XƯỞNG DTC - DUNG LƯỢNG 2.9GB
1 Buổi 1 55:37
2 Buổi 2 1:00:11
3 Buổi 3 59:22
4 Buổi 4 47:23
5 Buổi 5 1:05:28
6 Buổi 6 52:04
7 Buổi 7 32:19
8 Buổi 8 1:13:16

VII KHÓA HỌC THANH QUYẾT TOÁN - BAT

QUÀ TẶNG: KHO THƯ VIỆN DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 

HÌNH THỨC HỌC VÀ THANH TOÁN

✔️ Hình thức thanh toán

Các bạn chuyển khoản tiền cho chúng tôi, và gửi cho chúng tôi email của bạn. Chúng tôi sẽ setup quyền truy cập Google Drive và gửi link khóa học cho các bạn.  (Link này là vĩnh viễn, các bạn có thể tải các video bài giảng về máy tính bất kỳ lúc nào)

✔️ Hình thức học

Học và thực hành qua các video bài giảng. Có thể học trực tiếp trên Google drive, hoặc tải video bài giảng về máy tính, copy vào điện thôại để học mọi lúc mọi nơi bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi. 

✔️ Liên hệ

Để được tư vấn và hỗ trợ các bạn liên hệ SĐT 0379.358.959 (Call/Zalo)

No comments:

Post a Comment