KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Combo 18 khóa học phần mềm phân tích kết cấu (Etabs - Sap - Robot - Tekla)

 

COMBO 18 KHÓA HỌC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU (ETABS - SAP - ROBOT - TEKLA)

🔷 05 Khóa học Etabs

1. Khóa học Etabs cơ bản

2. Khóa học Etabs nhà cao tầng

3. Khóa học Etabs kết cấu tổ hợp nội lực và tải trọng

4. Etabs sàn hộp vượt nhịp

5. Tổng hợp Etabs – Safe – Sap

🔷 03 Khóa học SAP

1. Kết cấu thép nhà công nghiệp

2. Khóa học Sap kết cấu thép

3. Khóa học Sap 2000

🔷 05 Khóa học Robot Structure

1. Khóa học Robot Structure 01

2. Robot Structural cơ bản 2016

3. Robot kết cấu thép

4. Robot nhà phố

5. Khóa học Robot Structure 02

🔷 05 Khóa học Tekla

1. Khóa học Tekla 01

2. Khóa học Tekla nhà thép

3. Khóa học Tekla 02

4. Khóa học Tekla cơ bản + nâng cao

5. Khóa học Tekla bê tông

🤙 List danh mục video bài giảng của từng khóa học tải về tại đây
🤙 Cam kết hoàn tiền 100% nếu không ưng ý!
🤙 Liên hệ 0379.358.959 (Call/Zalo) để được tư vấn chi tiết.


NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC

A CÁC KHÓA HỌC ETABS

I KHÓA HỌC ETABS - VIETCON
1 Buổi 1 - Lên phương án kết cấu.mp4 1:17:26
2 Buổi 2 - Mô hình.mp4 1:33:38
3 Buổi 3 - Gán tải trọng.mp4 1:52:19
4 Buổi 4 - Bể nước mái.mp4 1:19:38
5 Buổi 5 - Thiết kế dầm cột tự động.mp4 1:49:45
6 Buổi 6 - Thiết kế sàn tự động.mp4 1:56:12
7 Buổi 7 - Tính móng đơn móng băng.mp4 1:16:33
8 Buổi 8 - Tính móng băng 2 phương.mp4 1:43:33
9 Buổi 9 - Tính móng cọc.mp4 1:30:30
10 Buổi 10 - Tính móng băng.mp4 1:11:11
11 Buổi 11 - Tính mòng bè.mp4 18:17
12 Buổi 12 - Mô hình mái biệt thự.mp4 1:11:31
13 Buổi 13 - Gán tải trọng gió.mp4 27:47
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

II KHÓA HỌC ETABS NHÀ CAO TẦNG (YOUNG)
1 Phần 1 27:05
2 Phần 2 26:09
3 Phần 3 26:29
4 Phần 4 24:38
5 Phần 5 22:46
6 Phần 6 25:53
7 Phần 7 14:00
8 Phần 8 24:08
9 Phần 9 24:32
10 Phần 10 23:51
11 Phần 11 30:34
12 Phần 12 30:40
13 Phần 13 34:02
14 Phần 14 16:03
15 Phần 15 28:33
16 Phần 16 27:56
17 Phần 17 18:24
18 Phần 18 10:29
19 Phần 19 30:47
20 Phần 20 36:20
21 Phần 21 8:24
22 Phần 22 24:20
23 Phần 23 14:40
24 Phần 24 12:37
25 Phần 25 05:05
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

III KHÓA HỌC ETABS KẾT CẤU TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TẢI TRỌNG
KẾT CẤU TỔ HỢP NỘI LỰC
1 Buổi 1. Giới thiệu về phần mềm và kết cấu
2 Buổi 2. Xây dựng đường lưới và khai báo tiết diện cột, dầm khung phẳng
3 Buổi 3. Vẽ cột, dầm và gán tải trọng
4 Buổi 4. Tổ hợp và tính toán cốt thép dầm, cột
5 Buổi 5. Xây dựng đường lưới và khai báo vật liệu, tiết diện trong ETABS
6 Buổi 6. Vẽ cột, vách, dầm trên Etabs
7 Buổi 7. Vẽ hoàn chỉnh các cấu kiện cột, dầm, sàn, vách
8 Buổi 8. Bóc tách và gán các tải trọng lên trên etabs
9 Buổi 9. Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép cột, dầm khung không gian
10 Buổi 10. Xây dựng mô hình trên eatbs các công trình phức tạp
11 Buổi 11. Xây dựng mô hình kết cấu phức tạp trên Etabs ( tiếp)
12 Buổi 12-1. Thiết kế sàn trên safe bằng cách import từ Etabs
13 Buổi 12-2. Mô hình sàn độc lập trên Safe (tiếp)
14 Buổi 13. Tính toán móng cọc trên phần mềm safe
15 Buổi 13-1. Tính toán móng trên Safe
TÀI LIỆU KHÓA HỌC
KẾT CẤU TỔ HỢP TẢI TRỌNG
1 Giới thiệu
2 Buổi số 2. Đọc BV kiến trúc và lập phương án kết cấu nhà biệt thự
3 Buổi số 3. Xây dựng hoàn chỉnh mô hình etabs nhà biệt thự
4 Buổi số 4. Bóc tách tải trọng nhà biệt thự
5 Buổi số 5. Gán tải trọng lên mô hình biệt thự  và xuất nội lực dầm
6 Buổi số 6. Tính toán thép dầm BTCT nhà biệt thự
7 Buổi số 7. Tính toán cột BTCT nhà biệt thự
8 Buổi số 8. Tính toán cốt thép sàn nhà biệt thự
9 Buối số 9. Tính toán móng cọc nhà biệt thự
10 Buổi số 10. Dựng các cấu kiện nhà cao tầng trên etabs
11 Buổi số 11. Gán TT và HT lên nhà cao tầng
12 Buổi số 12. Tính toán thành phần tĩnh của gió nhà cao tầng
13 Buổi số 13. Tính toán thành phần động của tải trọng gió
14 Buổi số 14. Tính toán tải trọng động đất - Phần 1
15 Buổi số 15. Tính toán tải trọng động đất - Phần 2
16 Buổi số 16. Gán tải trọng gió và động đất lên nhà cao tầng
17 Buổi số 17. Thiết kế vách tự động trên Etabs

IV ETABS SÀN HỢP VƯỢT NHỊP (TECHCON)
1 Buổi 1 02:08:19
2 Buổi 2 01:51:12
3 Buổi 3 01:39:21

V KHÓA HỌC ETABS - SAFE - SAP (VIETCON) (TẶNG KÈM)
ETABS
1 Buổi 1 - Dựng mô hình P1 02:04:55
2 Buổi 2 - Dựng mô hình P3 02:24:06
3 Buổi 3 - Dựng mô hình P3 02:15:05
4 Buổi 4 - Tính và gán gió tĩnh 02:24:06
5 Buổi 5 - Tính và gán gió động 02:27:13
6 Buổi 6 - Thiết kế tự động 45:25
7 Sửa lỗi too close trong Etabs 8:58
SAFE
1 Buổi 1 - Tính sàn 01:42:26
2 Buổi 2 - Tính Móng 02:30:41
SAP
1 Buổi 1
2 Buổi 2 02:17:48
3 Buổi 3 02:02:02
4 Buổi 4 01:23:47
5 Buổi 5 02:31:18
6 Buổi 6 1:35:40

B CÁC KHÓA HỌC SAP

I KHÓA HỌC KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP
Tiêu chuẩn Việt Nam
1 Thông số ban đầu.mp4 12:38
2 Khai báo tiết diện.mp4 15:31
3 Tổ hợp tải trọng.mp4 15:07
4.1 Gán tải.mp4 17:14
4.2 Thuyết minh tải trọng.mp4 15:08
5 Phân tích khung , làm thuyết minh.mp4 7:39
6 Lấy nội lực khung làm thuyết minh.mp4 6:33
7 Lý thuyết zamil.mp4 12:43
8 Kiểm tra chuyển vị khung.mp4 9:49
9 Thiết kế với phần mềm younght.mp4 14:06
10 Lý thuyết tính liên kết.mp4 14:55
11 Tính liên kết dầm 14:56
12 Tính liên kết chân cột.mp4 6:16
13 Xà gồ dập nguội.mp4 10:38
14 Lý thuyết tính xà gồ.mp4 10:00
15 Tính xà gồ bằng sap.mp4 9:41
16 Tính xà gồ bằng sap.mp4 9:47
17 Tính xà gồ bằng sap.mp4 9:51
18 Lý thuyết tính giàn thép.mp4 10:08
19 Tính giàn thép bằng sap.mp4 9:12
20 Tính giàn thép bằng sap.mp4 8:33
21 Tính giàn thép bằng sap.mp4 7:54
22 Tính giàn thép bằng sap.mp4 8:33
Tiêu chuẩn Mỹ
1 Phần 1 05:48
2 Phần 2 30:51
3 Phần 3 37:08
4 Phần 4 20:37
5 Phần 5 29:27
6 Phần 6 36:05
7 Phần 7 33:21
8 Phần 8 18:42
9 Phần 9 20:52
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

II KHÓA HỌC KẾT CẤU THÉP (TECHCON)
1 Mở đầu.mp4 14:02
2 Cách tính xà gồ theo tiêu chuẩn Việt Nam.mp4 18:18
3 Dựng khung 2D Portal Frame.mp4 49:56
4 Dựng khung đầu hồi.mp4 17:18
5 Gán gió cho khung Protal và khung đầu hồi.mp4 15:13
6 Tính dầm khung Portal Frame và thuyết minh.mp4 31:00
7 Tính cột khung Portal và thuyết minh.mp4 43:00
8 Mô hình khung 3D.mp4 32:30
9 Gán gió chính xác cho khung không gian.mp4 35:40
10 Phân tích phi tuyến tính.mp4 12:59
11 Kiểm tra thanh giằng.mp4 13:18
12 Thiết kế chân cột thép.mp4 25:29
13 Thiết kế liên kết dầm thép, dầm nhà phố.mp4 34:41
14 Thiết kế cấu kiện nhà thép.mp4 14:57
15 Thiết kế cấu kiện nhà phố kết cấu thép.mp4 29:04
16 Thiết kế công trình có cầu trục.mp4 25:46
17 Thiết kế cấu kiện cầu trục.mp4 10:10
18 Tính toán dàn thép.mp4 36:06
TÀI LIỆU KHÓA HỌC


III KHÓA HỌC SAP 2000
1 Buổi 1 1:41:13
2 Buổi 2 2:16:14
3 Buổi 3 2:23:57
4 Buổi 4 2:29:04
5 Buổi 5 2:22:42
6 Buổi 6 2:14:46
7 Buổi 7 2:18:35
8 Buổi 8 2:19:31
9 Buổi 9 2:11:08
10 Buổi 10 2:07:27
11 Buổi 11 2:02:41
12 Buổi 12 2:20:20

C CÁC KHÓA HỌC ROBOT STRUCTURE

I KHÓA HỌC ROBOT (THẠCH TOÀN TRUNG)
1 Buổi 1 2:34:50
2 Buổi 2 2:20:20
3 Buổi 3 3:15:50
4 Buổi 4 1:20:14
5 Buổi 5 2:55:25
6 Buổi 6 2:15:26
7 Buổi 7 2:07:38
8 Buổi 8 2:26:42
9 Buổi 9 2:10:29
10 Buổi 10 2:48:12
11 Buổi 11 2:43:04
12 Buổi 12 2:10:48
13 Buổi 13 1:50:38
14 Buổi 14 1:49:38
15 Buổi 15 2:10:44
16 Buổi 16 1:46:08
17 Buổi 17 2:14:43
18 Buổi làm bài tập 27:38
TÀI LIỆU KHÓA HỌCII KHÓA HỌC ROBOT STRUCTURE 2016 CƠ BẢN ( TRUNG TÂM ANABIM)
1 Bài 01 Giới thiệu về Robot Structural Analysis Professional.mp4 06:43
2 Bài 02 Đặt đơn vị cho Robot Structural Analysis.mp4 07:08
3 Bài 03 Vẽ dầm cột.mp4 13:02
4 Bài 04 Đặt lực lên dầm.mp4 06:08
5 Bài 05 Tổ hợp lực trong Robot Structural Analysis.mp4 04:35
6 Bài 06 Đặt lực lên sàn trong Robot Structural Analysis.mp4 11:28
7 Bài 07 Vẽ thang trong Robot Structure.mp4 09:21
8 Bài 08 Kiểm tra giá trị momen xuất momen sang Excel.mp4 08:52
9 Bài 09 Tổ hợp lực lên bản thang.mp4 05:52
10 Bài 10 Vẽ tường trong Robot Structural Analysis.mp4 05:51
11 Bài 11.Builing_Design-stt-11.mp4 09:28
12 Bài 12 Cắt sàn.mp4 07:34
13 Bài 13 Thang bộ.mp4 06:42
15 Bài 15 Thang xoắn.mp4 05:53
16 Bài 16 Tổ hợp lực lên bản thang.mp4 03:32
17 Bài 17 Vẽ thang xoắn cắt sàn.mp4 07:58
18 Bài 18 Thang xoắn nửa cung tròn.mp4 14:03
19 Bài 19 Đặt vật liệu tiết diện thép cho cầu.mp4 05:36
20 Bài 20 Xác định hệ tọa độ lưới cho nhà xưởng nhà công nghiệp.mp4 04:24
21 Bài 21 Chọn tiết diện thép cho công trình.mp4 10:47
22 Bài 22 Vẽ cầu.mp4 08:15
24 Bài 24 Giới thiệu các loại tải trọng.mp4 04:24
25 Bài 25 Đặt hoạt tải lẫn công trình.mp4 03:04
26 Bài 26 Đặt hoạt tải LL2.mp4 02:42
27 Bài 27 Tải trọng gió tác dụng vào công trình.mp4 07:54
28 Bài 28 Tải trọng động tác dụng lên cầu đường.mp4 08:47
29 Bài 29 Tổ hợp tải trọng tác dụng lên cầu đường.mp4 05:47
30 Bài 30 Kiểm tra momen trên cầu.mp4 07:21
31 Bài 31 Robot ex.mp4 03:34
33 Bài 33 Đặt tiết diện thép.mp4 06:23
34 Bài 34 Vẽ cột thép nhà Xưởng.TS 06:21
35 Bài 35 Vẽ các thanh thép nhà xưởng.mp4 04:02
36 Bài 36 Vẽ khung nhà xưởng.mp4 03:05
37 Bài 37 Vẽ thanh dằng trục OY.mp4 05:11
38 Bài 38 Vẽ thanh dằng thép cốt trong.mp4 04:08
39 Bài 39 Vẽ thanh dằng thép trên mái.mp4 07:48
40 Bài 40 Đặt lực tổ hợp lực nhà xưởng kết cấu thép.mp4 07:25
41 Bài 41 Đặt thêm lực tổ hợp lại tải trọng.mp4 08:29
42 Bài 42 Kiểm tra giá trị momen nhà xưởng.mp4 04:45
43 Bài 43 Kiểm tra ổn định tiết diện thanh thép nhà xưởng.mp4 03:55

III ROBOT KẾT CÂU THÉP (TECHCON)
1 Giới thiệu
2 Buổi 2 - TCVN Tính toán dàn.mp4 1:58:04
3 Buổi 3 - Tạo hệ lưới thiết kế dàn.mp4 1:39:24
4 Buổi 4 - Gán tải gió - tổ hợp tải trọng.mp4 1:41:08
5 Buổi 5 - Kiểm tra chuyển vị dầm cột sàn deck P1.mp4 43:55
6 Buổi 5 - Kiểm tra chuyển vị dầm cột sàn deck P2.mp4 1:22:02
7 Buổi 6 - Kiểm tra ổn định dầm cột.mp4 1:14:04
8 Buổi 7 - Tính toán dầm cột.mp4 1:30:55
9 Buổi 8 - Tính móng.mp4 1:14:07
10 Buổi 9 - Giải bài tập.mp4 44:14
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

IV ROBOT NHÀ PHỐ (HUY THẮNG)
1 Buổi 1 1:22:59
2 Buổi 2 1:24:14
3 Buổi 3 1:30:26
4 Buổi 4 1:02:50
5 Buổi 5 1:24:17
6 Buổi 6 1:21:40
7 Buổi 7 1:25:07
8 Buổi 8 1:41:42
9 Buổi 9 1:29:55
10 Buổi 10 1:32:37
11 Buổi 11 1:41:47
12 Buổi 12 1:18:27
13 Buổi 13 1:18:21
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

V ROBOT STRUCTURAL (LÝ THƯỜNG KIỆT)
1 B1. Gioi Thieu.mp4 35:44
3 B3. Thiet lap TCVN.mp4 28:20
4 B4. Cong cu dung hinh.mp4 42:50
5 B5. Dung luoi truc.mp4 22:05
6 B6. Dinh Nghia Tiet dien.mp4 16:18
7 B7. Mo hinh dam cot.mp4 34:32
8 B8. Mo hinh cau thang.mp4 25:11
9 B9. Cong cu chon doi tuong.mp4 16:39
10 B10. Dinh nghia tai trong.mp4 04:28
11 B11 Cong cu gan tai.mp4 41:27
12 B12 Gan tai san tuong.mp4 29:48
13 B13. Gan gio dam bien.mp4 8:13
14 B14. Gan gio phu be mat.mp4 17:21
15 B15. Gan gio vao tam.mp4 33:15
16 B16. Gan gio vao opening.mp4 27:39
17 B17. Gan gio tu dong.mp4 13:42
18 B18. To hop tai trong.mp4 19:11
19 B19. Chia luoi goi tua.mp4 52:32
20 B19b. Chia luoi goi tua.mp4 1:44
21 B20. Phan tich bieu do.mp4 56:54
22 B21. Xuat Excel.mp4 38:50
23 B22. Thiet ke dam cot.mp4 1:02:40
24 B23. Thiet ke thep san.mp4 24:10
25 B24. Thep cot BDTT.mp4 27:28
26 B25. Kiem tra Vong Nut dam.mp4 1:03:31
27 B26. Mo hinh mong.mp4 33:54
28 B27. Kiem tra phong.mp4 34:41
29 B28. Mo hinh mong bang.mp4 30:07
30 B29. Gio dong p1.mp4 46:17
31 B30. Gio dong p2.mp4 29:49
32 B31. Gio dong thap doi.mp4 55:49
33 B32. Ly thuyet dong dat.mp4 15:57
34 B33. Gan tai trong dong dat.mp4 25:36
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

D CÁC KHÓA HỌC TEKLA

I KHÓA HỌC TEKLA (HUY TRAINER - ELSOFT)
Chương I. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng
1 Giới thiệu nội dung khóa học Tekla 04:30
2 Hướng dẫn sử dụng khóa học Tekla 09:08
3 Ưu điểm của Tekla Structures 08:50
4 Tạo tài khoản Education 08:39
5 Ẩn địa chỉ IP 04:33
6 Thiết kế với Tekla 10:13
7 Giới thiệu sử dụng chức năng giúp đỡ trong Tekla 14:47
8 Hướng dẫn sử Extensions của Tekla 13:11
Chương II. Làm quen với Tekla
1 Tạo và lưu dự án trong Tekla 23:28
2 Giới thiệu thanh công cụ trong Tekla 15:49
3 Thiếp lập phím tắt phím tắt trong Tekla 11:28
4 Quản lý hiển thị trong Tekla 32:22
5 Thủ thuật chọn đối tượng trong Tekla 17:41
6 Thủ thuật lọc đối tượng trong Tekla 12:45
7 Phương pháp truy bắt điểm trong Tekla 11:31
8 Các đường tham chiếu trong Tekla 10:55
Chương III. Dựng hình trong Tekla
1 Lưới trục trong Tekla 15:17
2 Móng đơn trong Tekla 10:54
3 Cột bê tông trong Tekla 11:14
4 Dựng tấm trong Tekla 11:45
5 Các cấu kiện bê tông trong Tekla 18:49
6 Cột thép trong Tekla 15:33
7 Dầm có tiết diện thay đổi trong Tekla 13:47
8 Mặt phẳng làm việc trong Tekla 15:24
9 Giằng mái trong Tekla 14:45
10 Xà gồ vách trong Tekla 14:37
11 Giằng ty trong Tekla 15:48
12 Tạo Mái trong Tekla 28:48
Chương IV. Liên kết tự động trong Tekla
1 Giới thiệu công cụ liên kết trong Tekla 16:44
2 Liên kết chân cột (1042) trong Tekla 16:30
3 Liên kết cột và xà gồ vách (8) trong Tekla 12:14
4 Liên kết giằng tường (169, 189, 51) trong Tekla 19:28
5 Liên kết số 51, 1 trong Tekla 20:26
6 Liên kết dầm cột 144 29 102 71 trong Tekla 14:30
7 Liên kết cột 68 1064 trong Tekla 06:23
8 Tự động tạo liên kết trong Tekla 19:20
Chương V. Liên kết tùy ý
1 Các lệnh cơ bản trong Tekla 17:33
2 Liên kết thủ công dầm cột trong Tekla 19:14
3 Tìm hiểu về bulong trong Tekla 10:45
4 Tìm hiểu về đường hàn trong Tekla 05:38
5 Sử dụng liên kết có sẵn trong Tekla 06:46
6 Biến liên kết thủ công thành liên kết tự động trong Tekla 15:14
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

II KHÓA HỌC TEKLA NHÀ THÉP (SAVICONS)
1 Bài 1 - Móng dầm trong Tekla.mp4 1:19:03
2 Bài 2 - Cột thép trong Tekla.mp4 25:22
3 Bài 3 - Dầm thép trong Tekla.mp4 27:14
4 Bài 4 - Hoàn thiện cột, dầm thép.mp4 14:40
5 Bài 5 - Liên kết chân cột thép với móng.mp4 31:47
6 Bài 6 - Liên kết dầm thép với cột.mp4 28:30
7 Bài 7 - Liên kết dầm thép với dầm thép.mp4 13:15
8 Bài 8 - Giằng chéo trong Tekla.mp4 22:00
9 Bài 9 - Liên kết giằng chéo.mp4 13:39
10 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P1.mp4 22:02
11 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P2.mp4 24:12
12 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P3.mp4 24:59
13 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P4.mp4 21:39
14 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P5.mp4 18:47
15 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P6.mp4 18:42
16 Bài 10 - Triển khai bản vẽ trong Tekla - P7.mp4 20:43
17 Bài 11 - Thống kê khối lượng trong Tekla.mp4 08:06
18 Bài 12 - Xuất bản vẽ và in ấn trong Tekla.mp4 13:05
19 Bài 13 - Tổng kết khóa học.mp4 06:26
TÀI LIỆU KHÓA HỌC


III KHÓA HỌC TEKLA CƠ BẢN (NGUYỄN THANH TRÌNH)
1 01-01. Thiết lập thông số dự án.mp4 22:46
2 01-02. Thiết lập thông số dự án.mp4 07:34
3 02. Tạo lưới trục - tạo View - đọc bản vẽ công trình.mp4 39:35
4 03-01. Mô hình cấu kiện cơ bản. Dặt tên cấu kiện, quy tắc hàn đối tượng.mp4 55:44
5 03-02. Mô hình cấu kiện cơ bản. Dặt tên cấu kiện, quy tắc hàn đối tượng.mp4 18:27
6 04. Chèn bản vẽ cad vào dự án.mp4 23:52
7 05-01. Mô hình bulong neo.mp4 18:30
8 05-02. Mô hình bulong neo.mp4 22:15
9 06-01. Mô hình khung chính.mp4 41:03
10 06-02. Mô hình khung chính.mp4 45:36
11 06-03. Mô hình khung chính.mp4 15:56
12 07. Mô hình khung hồi.mp4 1:18:42
13 08.09-01. Mô hình cửa trời + Canopy.mp4 28:06
14 08.09-02. Mô hình cửa trời + Canopy.mp4 11:45
15 08.09-03. Mô hình cửa trời + Canopy.mp4 24:45
16 10-01.Mô hình giằng cột - giằng dọc 20:28
17 10-02.Mô hình giằng cột - giằng dọc. 17:42
18 11-01. Mô hình giằng cột - giằng cổng + giằng chéo 21:06
19 11-02. Mô hình giằng cột - giằng cổng + giằng chéo 25:47
20 11-03. Mô hình giằng cột - giằng cổng + giằng chéo 22:28
21 12. Mô hình giằng chéo thép tròn.mp4 28:59
22 13-01. Mô hình xà gồ mái + xà gồ cửa trời+ xà gồ thưng.mp4 17:48
23 13-02. Mô hình xà gồ mái + xà gồ cửa trời+ xà gồ thưng.mp4 47:59
24 13-03. Mô hình xà gồ mái + xà gồ cửa trời+ xà gồ thưng.mp4 53:09
25 13-04. Mô hình xà gồ mái + xà gồ cửa trời+ xà gồ thưng.mp4 29:07
26 13-05. Mô hình xà gồ mái + xà gồ cửa trời+ xà gồ thưng.mp4 06:35
27 14. Mô hình ty giằng xà gồ.mp4 24:59
28 15. Tạo bộ lọc đánh số cấu kiện.mp4 27:15
29 15A. Tạo bộ lọc đánh số cấu kiện.mp4 06:47
30 16-01. Tạo template khung tên bản vẽ. 24:40
31 16-02. Tạo template khung tên bản vẽ. 28:02
32 17. tạo bìa bản vẽ.mp4 08:34
33 18-01. bản vẽ GA - xuất bulong neo. bản vẽ GA 06:31
34 18-02. bản vẽ GA - xuất bulong neo. bản vẽ GA 01:03:15
35 19. bản vẽ Ga - xuất mặt bằng cột.mp4 30:02
36 20. bản vẽ Ga - Xuất mặt bằng kết cấu mái.mp4 22:25
37 21. bản vẽ Ga - xuất khung chính.mp4 46:49
38 22. Chèn bản vẽ Cad và bản vẽ Tekla - Tổng kết phần bản vẽ GA.mp4 08:07
39 23. Tạo bản vẽ phôi - Phôi bản mã.mp4 38:29
40 24. Tạo bản vẽ Phôi (Singlưpart) - Phôi cánh bụng.mp4 19:27
41 25. Tạo bản vẽ Phôi (Singlepart) - Phôi XÀ GỒ - GIẰNG.mp4 19:37
42 26. Tổng kết bản vẽ Phôi - tạo bản vẽ Muti (gộp phôi).mp4 20:12
43 27. Tạo bản vẽ Assembly.mp4 53:21
44 28. Clone bản vẽ - Copy Sheet bản vẽ.mp4 12:13
45 29. Quản lý trên Drawing list.mp4 25:25
46 30. Đánh số bản vẽ tự động Bằng tool chuyên dùng.mp4 06:23
47 31. In bản vẽ, xuất qua PDF, qua AutoCad.mp4 19:44
48 32.Các sử dụng Temlpate xuất thống kê khối lượng cấu kiện.mp4 21:01
TÀI LIỆU KHÓA HỌC

IV KHÓA HỌC TEKLA CƠ BẢN + NÂNG CAO
Khóa học Tekla cơ bản
1 Bài 1 - Phần 1.mp4 01:50:57
2 Bài 1 - Phần 2.mp4 01:53:56
3 Bài 2.mp4 02:17:30
4 Bài 3 - Phần 1.mp4 01:39:50
5 Bài 3 - Phần 2.mp4 02:02:44
6 Bài 4 - Phần 1.mp4 01:02:09
7 Bài 4 - Phần 2.mp4 02:07:32
8 Bài 5 - Phần 1.mp4 01:29:24
9 Bài 5 - Phần 2.mp4 01:48:56
Khóa học Tekla nâng cao
1 Bài 1 56:08
2 Bài 2 01:23:51
3 Bài 3 00:42:58
4 Bài 4 01:10:23
5 Bài 5 02:35:36
6 Bài 6 01:25:38

IV KHÓA HỌC TEKLA BÊ TÔNG (ĐỖ CƯỜNG)
1 Buổi 1 01:20:04
2 Buổi 2 01:21:57
3 Buổi 3 01:28:44
4 Buổi 4 01:47:19
5 Buổi 5 02:06:22
6 Buổi 6 01:29:43
7 Buổi 7 01:19:52
8 Buổi 8 02:05:50
9 Buổi 9 01:29:46
10 Buổi 10 - Phần 1 59:06
11 Buổi 10 - Phần 2 52:19
12 Buổi 11 01:47:16
TÀI LIỆU KHÓA HỌCHÌNH THỨC HỌC VÀ THANH TOÁN

✔️ Hình thức thanh toán

Các bạn chuyển khoản tiền cho chúng tôi, và gửi cho chúng tôi email của bạn. Chúng tôi sẽ setup quyền truy cập Google Drive và gửi link khóa học cho các bạn.  (Link này là vĩnh viễn, các bạn có thể tải các video bài giảng về máy tính bất kỳ lúc nào)

✔️ Hình thức học

Học và thực hành qua các video bài giảng. Có thể học trực tiếp trên Google drive, hoặc tải video bài giảng về máy tính, copy vào điện thôại để học mọi lúc mọi nơi bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi. 

✔️ Liên hệ

Để được tư vấn và hỗ trợ các bạn liên hệ SĐT 0379.358.959 (Call/Zalo)


No comments:

Post a Comment