KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Saturday, October 13, 2018

BPTC cọc khoan nhồi dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên


BPTC cọc khoan nhồi dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (Thuyết minh song ngữ)
Link download:  https://bit.ly/36VXl2Q

No comments:

Post a Comment