KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, October 12, 2018

BVTK trung tâm hội nghị Lux Place


Bộ hồ sơ thiết kế nhà hàng tiệc cưới Lux Palace được xây dựng tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với quy mô 960m2 với kết cấu chính sử dụng khung BTCT, hệ kèo thép mái. Bộ hồ sơ đầy đủ các bản vẽ kiến trúc, kết cấu gửi mọi người tham khảo
BVTK trung tâm hội nghị Lux Place
Link download: 
http://123link.pro/8Riw1Z

No comments:

Post a Comment