KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, December 25, 2020

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hộiBáo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội
Hướng dẫn download:

Click vào hiển thị thêm phần mô tả video, kéo xuống cuối cùng để lấy link download.
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Tổng hợp tài liệu: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html
Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienxaydung68/
No comments:

Post a Comment