KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Giáo trình - bài giảngTỔNG HỢP GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

Update: 05.09.2018


A. CẦU ĐƯỜNG – GIAO THÔNG – THỦY LỢI
1. Tổng hợp một số giáo trình trắc địa công trình: http://123link.pro/PyNy8KH
2. Ví dụ tính toán dầm I, T, Super T: http://123link.pro/yr4vu
3. Cầu bê tông cốt thép – Lê Đình Tâm: http://123link.pro/mbb0klXJ
4. Bài giảng cầu cong BTCT DƯL: http://123link.pro/iM3WH
5. Thiết kế cầu thép – Phần 1 (Nguyễn Viết Trung): http://123link.pro/bk4ZZLvi
6. Thiết kế cầu thép – Phần 2 (Nguyễn Viết Trung): http://123link.pro/b8PVn
7. Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: http://123link.pro/sd3Zb
8. Giáo trình mố trụ cầu – Phần 1: http://123link.pro/YF6MCDq
9. Giáo trình mố trụ cầu – Phần 2: http://123link.pro/3G6w7O
10. Lập trình VBA cho người mới bắt đầu: http://123link.pro/pChyvbl

B. XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
1. Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu công tác BTCT: http://123link.pro/DCrihKJ
2. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình: http://123link.pro/fKhfWXA
3. Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép: http://123link.pro/26fRWy
4. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép: http://123link.pro/zgyw2Q2R
5. Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng: http://123link.pro/sPymDi0i
6. Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối: http://123link.pro/sC0TV
7. Tính toán tiết diện cột BTCT: http://123link.pro/y8ib

2 comments: