KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Thursday, September 6, 2018

Biện pháp đúc dầm và thi công lắp đặt dầm U (song ngữ Việt - Anh)
Biện pháp đúc dầm và thi công lắp đặt dầm U 

2 comments:

  1. Không biết bên mình có thể cho em xin file bản vẽ của BPTC dầm U này được k ạ?

    ReplyDelete