KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Sunday, September 16, 2018

Giáo trình cầu thép - TS. Lê Đình Tâm


Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 356 
Năm xuất bản: 2009


Giáo trình cầu thép - TS. Lê Đình Tâm
Link download: http://123link.pro/wXtiU

No comments:

Post a Comment