KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Thursday, August 16, 2018

Chuyên đề định dạng có điều kiện

 Định dạng điều kiện cung cấp cho bạn khả năng áp dụng màu cho các ô tương ứng với các điều kiện cụ thể như giá trị trùng lặp hoặc giá trị đáp ứng tiêu chí cụ thể — ví dụ như "lớn hơn 100" hoặc "bằng doanh thu". Có các tùy chọn dành cho Quy tắc tô sáng ô và đặt cấu hình Quy tắc trên cùng/dưới cùng. Bạn cũng có thể hiển thị cách các ô riêng lẻ xếp hạng dựa trên một dải giá trị với Thanh dữ liệu, Dải màu và Bộ biểu tượng. Định dạng điều kiện là động, nghĩa là định dạng sẽ tự động điều chỉnh sao cho giá trị của bạn thay đổi.


Chuyên đề định dạng có điều kiện
Tác giả: Trần Thanh Phong (Diễn đàn giaiphapexcel.com)
Link download: http://123link.pro/XrDq
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Thư viện excel: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/thu-vien-bang-tinh-excel.html
Tổng hợp tài liệu: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienxaydung68/

No comments:

Post a Comment