KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Saturday, August 11, 2018

File tính toán ván khuôn trụ cầu Năm Căn

Cầu Năm căn là cây cầu bắc ngang Sông Cửa Lớn nối liền hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau[1]. Dự án nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi có điểm đầu tại Km8+500 thuộc xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, điểm cuối tại Km11+890 thuộc xã Viên An Đông huyện Ngọc Hiển. Cầu Năm Căn có chiều dự kiến là 3.390 m, với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng[2], do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Link download: http://123link.pro/RvaM
Nguồn: UDIC
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Thư viện excel: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/thu-vien-bang-tinh-excel.html
Tổng hợp tài liệu: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment