KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, August 24, 2018

Slide Giám sát thi công đường ô tô và sân bay


Giám sát thi công đường ô tô và sân bay
Link: http://123link.pro/POnGcazj
Hướng dẫn download: https://vnrom.net/2017/11/huong-dan-tai-file-tu-link-rut-gon-123link-io/
Nguồn: Thầy Phạm Huy Khang (ĐH GTVT)
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html

No comments:

Post a Comment