KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Sunday, August 19, 2018

Tính toán bê tông bịt đáy
1. Bảng tính bê tông bịt đáy (file excel)
2. Tính toán và những vấn đề lưu ý khi đổ bê tông bịt đáy vòng vây (file pdf)
Link downloadhttp://123link.top/Wif96HQ 
Pass giải nén: kinhnghiemthicong

Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Thư viện excel: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/thu-vien-bang-tinh-excel.html
Tổng hợp tài liệu: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html
Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienxaydung68/

No comments:

Post a Comment