KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Friday, August 10, 2018

Tổng hợp các file excel tính toán cống tròn ly tâm
Link download: http://123link.pro/TDLTjo
Hướng dẫn download: http://mienphiaz.vn/huong-dan-download-file-getlink-123link-top.html

Nguồn: UDIC
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html

1 comment: