KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Tuesday, April 17, 2018

BVTK full gói thầu XL-02 - BOT tuyến tránh Cai Lậy


Tuyến tránh Cai Lậy khá nổi tiếng trên báo chí rồi, thông tin dự án chắc nhiều anh em đã nắm được, tại đây xin chia sẻ với anh em BVTK full gói thầu XL-02: km4+300 – km8+300
Link: http://123link.top/ZRImMo6

Pass giải nén nếu có: kinhnghiemthicong
Hướng dẫn download: mienphiaz.vn/huong-dan-download-file-getlink-123link-top.html

Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment