KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Sunday, April 22, 2018

Kỹ thuật lát gạch Tàu 

Hướng dẫn cách lát gạch Tàu

Một số biện pháp thi công khác:
1. BPTC sơn trát, ốp lát, hoàn thiện: http://123link.top/sLvDJ
2. BPTC nhà 9 tầng: http://123link.top/Y08N
3. BPTC ép cọc BTCT: http://123link.top/2C6OV 
4. BPTC phần thân nhà chung cư: http://123link.top/YAzvqqii
5. BPTC móng nhà: http://123link.top/0S2bdr6S
6. BPTC điện nước: http://123link.top/0hmA3u9
7. BPTC phần thân tòa nhà chung cư: http://123link.top/YAzvqqii   
8. BPTC nhà xưởng SX chính công ty Liên doanh MSA-HAPRO: http://123link.top/7M6Z8oWj
9. BPTC phần móng và tầng hầm: http://123link.top/UYnbmL
10. BPTC móng nhà:  http://123link.top/0S2bdr6S
11. Biện pháp thi công nhà dân: http://123link.top/6mahB
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment