KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Tuesday, April 17, 2018

Bản vẽ thiết kế cầu Cao Lãnh
Tuy không vượt nhịp lớn như cầu Vàm Cống hay cầu Cần Thơ. Tuy nhiên cầu Cao Lãnh cũng được xếp vào hạng siêu cầu ở VN. 
Xin chia sẻ với các bạn. full bản vẽ của dự án này, download tại link dưới đây:
https://katfile.com/y0l22dn7qcq3/BVTK_cau_Cao_Lanh.rar.html

Hướng dẫn download: Click here

Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment