KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Monday, April 16, 2018

Full bản vẽ thiết kế Keangnam Hanoi Landmark Tower
Bản vẽ thiết kế tòa nhà Keangnam Landmark Tower (full kiến trúc + kết cấu)
Bản vẽ kết cấu : http://123link.top/kG2H3k
Bản vẽ kiến trúc : http://123link.top/b3e7i1
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Thư viện excel: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/thu-vien-bang-tinh-excel.html
Tổng hợp tài liệu: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment