KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K

KHO THƯ VIỆN XÂY DỰNG (BVTK + BPTC) 30 GB - GIÁ 150K
Thư viện bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công lĩnh vực XDDD & Công nghiệp - Hạ tầng, giao thông, cầu đường

Monday, April 30, 2018

BVTK cầu Cốc Pài

Cầu Cốc Pài là điểm nhấn về kỹ thuật xây dựng và thẩm mỹ của dự án tín dụng ngành GTVT nói riêng và ngành xây dựng cầu đường Việt Nam, nói chung. Một cây cầu cong 2 đầu, trụ cầu cao sừng sững được hài hòa với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, núi cao suối sâu nơi đây.

Bản vẽ thiết kế cầu Cốc Pài
Link: http://123link.pw/7hZ5
Nguồn: Sưu tầm
Tổng hợp tất cả các tài liệu xây dựng update ngày 17.04.2018https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/test-trang-2.html

No comments:

Post a Comment